Non posse non peccare

Frase latina usada por Agustín que significa "incapaz de no pecar" o "incapaz de evitar el pecado"

» Glosario para Lecciones 1-3